Voorzitter: F.P. Jansen                        ~ Frans

Vice Voorzitter: drs. A.G.J. Okhuizen ~ Guus

Secretaris: drs. J.W. Mewissen          ~ John

Penningmeester: T.B. Bakker            ~ Theo

Nieuwe 65+ leden zijn bij ons altijd welkom.... Bel even of stuur een Mail !