Even voorstellen...

Onze PRCW club is in 2013 opgericht en heeft sindsdien ca.17-22 leden.


EEN CLUB VAN PAST ROTARIANS BEOOGT:

Het doel van onze Club van Past Rotarians Wassenaar (PRCW) is voor

(voormalige) leden van Rotaryclubs die de Rotarygeest en beginselen in

Clubverband levend willen houden. Het gaat daarbij over de typische Rotary

kenmerken zoals vriendschap en behulpzaamheid. De sfeer bij ons is warm,

informeel en vriendelijk. Het motto (uiteraard binnen de doelstellingen)  is: 

                                       'Alles mag, niets moet!’

TOEGANKELIJK VOOR:

De PRCW staat open voor iedereen die lid is (of geweest) van een Rotary-club, waar ook ter wereld, en tevens

het doel en beginsel van de Clubs van Past Rotarians onderschrijft. Een dubbel lidmaatschap tussen de PRCW

en Rotary is mogelijk omdat de PRCW duidelijk geen “Serviceclub” is, De leden van de PRCW kunnen ook niet-Rotarians introduceren voor het lidmaatschap, mits ook zij voldoen aan onze Past Rotarians criteria en het doel met de beginselen van onze club accepteren en respecteren.


ACTIVITEITEN:

Van de leden wordt verwacht dat ze passen in de sfeer van de club en dat ze naar eigen achtergrond en interesse een bijdrage leveren aan het functioneren van de club. Bijvoorbeeld door het geven van een lezing over een (niet-politiek of religieus) onderwerp van hun interesse of hobby. Regelmatig worden bij ons externe  sprekers uitgenodigd en soms ook excursies gemaakt. Het is gebruikelijk dat de partners enkele malen per jaar deelnemen aan onze activiteiten.


FEDERATIE:

Onze club is aangesloten bij de Federatie van Clubs van Past Rotarians, een overkoepeling van alle Clubs van Past Rotarians met als doelstelling de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de Clubs, met inachtneming van ieders zelfstandigheid. Inmiddels zijn er meer dan 120 Clubs van Past Rotarians in Nederland. Deze clubs hebben in totaal ongeveer 2750 leden.


CRITERIA VOOR HET LIDMAATSCHAP:

Hij/zij had in het beroep een zelfstandige positie met beslissingsbevoegdheid.

Hij/zij heeft een brede maatschappelijke belangstelling

Hij/zij voelt zich qua levenshouding thuis in de PRCW

Hij/zij geniet een goede reputatie (beroepsethiek} en is 65+