EVEN VOORSTELLEN...

Onze PRCW club is in 2013 opgericht en heeft sindsdien ca.17 - 22 leden.

EEN CLUB VAN PAST ROTARIANS BEOOGT:

Het doel van onze Club van Past Rotarians Wassenaar (PRCW)

is voor (voormalige) leden van Rotaryclubs die de Rotarygeest en

beginselen in Clubverband levend willen houden. Het gaat daarbij

over de typische Rotary kenmerken zoals vriendschap en behulp-

zaamheid. De sfeer bij ons is warm, informeel en vriendelijk. 

Het motto (uiteraard binnen onze doelstellingen)  is: 

                           'Alles mag, niets moet!’


TOEGANKELIJK VOOR:

De PRCW staat open voor iedereen die lid is (of geweest) van

een Rotary-club, waar ook ter wereld, en tevens het doel en de beginselen van de Clubs van Past Rotarians onderschrijft. 

De leden van de PRCW kunnen ook Niet-Rotarians introduceren voor het lidmaatschap, mits ook zij voldoen

aan de Rotary criteria en het doel met de beginselen van onze club accepteren en respecteren. Een dubbel lidmaatschap met Rotary is ook mogelijk omdat de PRCW duidelijk geen "Serviceclub" is.


ACTIVITEITEN:

Van de leden wordt verwacht dat ze passen in de sfeer van de club en dat ze ook naar eigen achtergrond en interesse een bijdrage leveren aan het functioneren van de club. Bijvoorbeeld door het geven van een lezing

over een (niet-politiek of religieus) onderwerp van hun interesse of hobby. Regelmatig worden bij ons externe  sprekers uitgenodigd en soms ook excursies gemaakt. Het is gebruikelijk dat de partners enkele malen per jaar deelnemen aan onze activiteiten.

FEDERATIE:

Onze club is aangesloten bij de Federatie van Clubs van Past Rotarians,

een overkoepeling van alle Clubs van Past Rotarians met als doelstelling

de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de Clubs, met inachtneming van ieders zelfstandigheid. Inmiddels zijn er meer dan 120 Clubs van Past Rotarians in Nederland. Deze PRC-clubs hebben in totaal ongeveer 2750 leden.


CRITERIA VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE  PRCW:

Hij/zij had  een zelfstandige positie met beslissingsbevoegdheid.

Hij/zij heeft een brede maatschappelijke belangstelling

Hij/zij voelt zich qua levenshouding thuis in de PRCW

Hij/zij geniet een goede reputatie (beroepsethiek} en is 65+


                        Wij heten U van harte welkom!